SYSTEMY ALARMOWE (SSWiN)

Oferujemy sprzedaż, montaż, modernizację oraz serwis systemów sygnalizacji włamania i napadu. Korzystamy z producentów takich jak : Satel, Siemens, Pulsar, Bosch, Texecom, Ropam. W szczególności specjalizujemy się w centralach alarmowych Satel :

satel

 • Poznanie potrzeb klienta, analiza warunków technicznych, główne założenia, wstępny projekt, instalacja okablowania wraz ze sprzętem, uruchomienie oraz przetestowanie systemu, przeszkolenie klienta,  dokumentacja powykonawcza, serwisowanie wraz z modernizacją
 • Centrale alarmowe : INTEGRA, VERSA, CA, MICRA
 • Systemy przewodowe i bezprzewodowe (ABAX, MICRA)
 • Manipulatory, klawiatury strefowe, czytniki kart
 • Czujki ruchu : (Pir, dualne), czujki ochrony obwodowej (bariery, czujki magnetyczne, kontaktrony i akustyczne), czujki gazu (tlenu węgla, metanu, propanu, butany, chloroformu), czujki temperatury, czujki zalania wodą,  czujka dymu i ciepła
 • Sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne
 • Powiadomienie i komunikacja : powiadomienie telefoniczne, moduły GSM/GPRS, komunikacja TCP/IP
 • Karty, piloty, sterowanie radiowe,
 • Uzbrajanie i rozbrajanie systemu za pomocą klawiatur, manipulatorów, smartfonów itp.
 • GRADE 2 i 3
 • Ekspandery i moduły rozszerzeń systemu
 • Obudowy metalowe i plastikowe
 • Zasilanie buforowe, akumulatory
 • Moduły kontroli przejścia, zamki szyfrowe
 • Integracja z siecią komputerową, monitoringiem wizyjnym oraz kontrolą dostepu